imaginepr.pl

Strategia marki

Budowanie strategii marki jest istotnym elementem funkcjonowania firmy w świadomości konsumentów. Budowanie marki powinno być oparte o rzetelną analizę rynku i być zgodne ze strategią e-PR, które coraz częściej dotyczy także strategii w social mediach.

Strategie marki powinny opierać się na korzyściach i skuteczności  działań. W założeniach budowania marki należy uwzględnić między innymi różnice kulturowe, otoczenie marketingowe. Dlatego też nazwa marki powinna być łatwa do zapamiętania i w być wyraźnie odróżnialna od konkurencji.

Rozpoznawalność marki powinna być wpisana jako jeden z kluczowych elementów strategii public relations. Powszechna dostępność do informacji czy coraz szersza grupa odbiorców, która tworzy społeczności wymieniające się wiedzą, wymagają przemyślanej strategii PR, która również obejmie social media.

Tworzenie strategii marki w social media zakłada obok monitoringu mediów branżowych, działań konkurencji, także opracowanie własnej koncepcji komunikacji z internautami. Pozwala to na stworzenie spójnego wizerunku w poszczególnych mediach.