imaginepr.pl

PR internetowy

Public relations w internecie jest obecnie jednym z podstawowych sposobów na zarządzanie wizerunkiem w sieci. Planując strategię PR w internecie należy uwzględnić jego specyfikę, osobne narzędzia i kanały komunikacji. Są to między innymi dedykowanych mediom internetowym informacje prasowe, dotyczące działań i wizerunku marki, wirtualne biuro prasowe, a także centrum monitoringu informacji dostępnych w zasobach sieci www.

Kompleksowa obsługa public relations w internecie  to także analiza danych, monitoring aktualności pojawiających się w sieci, social media  i we własnych kanałach komunikacji. PR internetowy zakłada także copywriting wewnętrzny budujący wizerunek w mediach, audyt stron pod kątem zawartości, układu treści i szeroko rozumianego usability oraz komunikacja z mediami.