imaginepr.pl

Branded content

Komunikacja za pomocą branded content jest połączeniem marketingu tradycyjnego z mediami elektornicznymi i może stanowić bardzo dobry sposób na niestandardowe dotarcie do grupy docelowej.

Branded content jako dodatkowy kanał dotarcia nie jest bezpośrednią promocją produktu lub usługi. Celem przekazu jest wskazanie zalet, korzyści związanych z używaniem tych produktów lub usług. Komunikacja oparta reklamę nie wprost może być sposobem na dotarcie i zainteresowanie grupy docelowej. Materiały są tworzone z uwzględnieniem konkretnego kanału dystrybucji treści i mogą obejmować magazyny custom publishing, blogi i strony firmowe w serwisach społecznościowych, mobile, firmowe kanały telewizyjne i radiowe.

Branded content może obejmować także gry i aplikacje na smartfony i tablety. Przykładem branded content jest komunikacja marek na stronach serwisów typu Facebook, Twitter. Marketing na Facebooku może obejmować obok kampanii, także komunikację konkretnej marki lub usługi, dedykowane aplikacje i gry, które komunikują zalety, korzyści i wartości produktu. Dzięki takiej reklamie w internecie, zostaje zbudowany zasięg  i pozycja marki, co przekłada się na wizerunek firmy.