imaginepr.pl

Monitorowanie mediów

Monitorowanie mediów internetowych, w tym social media pozwala na dokładną analizę opinii internautów na temat marki, produktu czy firmy.

Monitoring mediów umożliwia bieżącą analizę sytuacji firmy, ścieżkę rozwoju jej wizerunku oraz opracowanie działań strategicznych,  mających na celu ugruntowanie pozycji rynkowej. Na podstawie monitoringu mediów można tworzyć raporty, dotykające różnych sfer funkcjonowania firmy w sieci, określić profil konsumenta oraz przewidzieć nadchodzące trendy. Raporty zawierają kompleksową ocenę dotychczasowych działań, obecności w mediach.

Regularny monitoring mediów społecznościowych dostarcza danych na temat nastrojów i oczekiwań konsumenckich. Monitoring social media może także obejmować działania konkurencji. Dzięki temu można modyfikować wizerunek firmy zależnie od potrzeb: przez przygotowanie i wdrożenie odpowiedniego planu marketingowego i dopasowanych działań promocyjnych do zmieniających się warunków w internecie.