imaginepr.pl

E-mail marketing

E-mail marketing jest jedną z popularniejszych form przynoszących zarówno realny wzrost sprzedaży, ale również może stanowić niezwykle efektywne narzędzie do kształtowania wizerunku. E-mail często stanowi pierwszy kontakt z potencjalnym klientem, który wówczas podejmuje decyzję o zaangażowaniu się w kontakt z marką.

Marketing e-mailowy dzięki kompleksowej analizie aktywności i potrzeb odbiorców wymiernie wspiera działania wizerunkowe, pozwala także na pełny wgląd w efektywność przeprowadzanych działań. E-mail marketing jako sposób na dotarcie do odbiorcy można dodatkowo łączyć z możliwościami jakie dają social media. Pozwala to na dodatkowy wzrost efektywności dotarcia newsletterów.