imaginepr.pl

Marketing szeptany

Marketing szeptany, zwany także WoMM (Word of Mouth Marketing) bądź buzz marketing. Jego zadaniem jest przekazanie istotnej informacji o produkcie lub usłudze przez „spontaniczne” mówienie lub pisanie o nim. W internecie WoMM może być utożsamiany z marketingiem wirusowym, który de facto jest częścią buzz marketingu. Marketing szeptany najczęściej realizowany jest na kilka sposobów: brand blogging (blogi firmowe, które dodatkowo uczestniczą w „życiu” blogosfery), community marketing (wspieranie lub tworzenie społeczności, które są skupione wokół marki), product seeding i trendsetting (przekazywanie osobom opiniotwórczym, np. blogerom, produktu lub udostępnianie usługi, gdzie osoby te opowiadają, opiniują i zachęcają do skorzystania z oferty danej firmy).

Marketing szeptany obecnie przeżywa swój rozkwit w związku z serwisami społecznościowym i blogosferą, która często jest chętna na spontaniczne zaangażowanie się w „testowanie” marki. Marketing szeptany może być realizowany poprzez grupę ludzi niezależnych od marki lub też specjalnie wynajętą grupę osób.